Het bestuur

Besturen kent vele kanten die niet in enkele regels te vatten zijn. Het hoofddoel van het bestuur is, met alle middelen die ons ten dienste staan, een optimaal school, leef, en leerklimaat te scheppen. Een klimaat waarin wij de Bijbelse opdracht hebben te vervullen en waarin kwaliteit van onderwijs hoog in het vaandel staan.

Een optimaal school, leef, en leerklimaat;
· waarin leerlingen alle kansen krijgen hun eigen gaven en mogelijkheden te ontplooien zodat ze later in de maatschappij zelfstandig kunnen functioneren.
· waarbij leerkrachten hen op de best mogelijke manier kunnen begeleiden en ook hun onderwijs kennis kunnen uitbouwen.
· waarin ouders zich gesteund weten in de opvoeding van hun kind ook in het licht van hun Bijbelse opdracht.
· goede arbeidsomstandigheden voor het zich welbevinden van alle medewerkers op de school.
Dit alles in een sfeer van veiligheid, zorg en aandacht voor elkaar.

Voor een goed reilen en zeilen hebben we nauwe kontakten met de directie, met schoolraad, mr/gmr en verder met verschillende instanties over zaken zoals:
· personeelsbeleid
· onderwijsvernieuwing
· identiteit
· onderhoud / huisvesting
· financiën

Onze scholen