VPCO Hasselt

De Vereniging  voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) te Hasselt is op 1 augustus 2002 van start gegaan door een fusie van de afzondelijke schoolbesturen van CBS Het Anker, CBS De Driemaster, CBS Prins Willem-Alexander en de toenmalige school Weid Mijne Lammeren (nu CBS Mastenbroek, een nevenvestiging van CBS De Driemaster). De zelfstandige scholen bevinden zich in Hasselt en de nevenvestiging in Mastenbroek.

De VPCO heeft zich sinds haar oprichting ten doel gesteld om, met alle middelen die ons ten dienste te staan, een optimaal school-, leef- en leerklimaat te scheppen. Een klimaat waarin wij een Bijbelse opdracht hebben te vervullen en waarin kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel staat. Waarin leerlingen alle kansen krijgen hun eigen gaven en mogelijkheden te ontplooien zodat ze later in de maatschappij goed kunnen functioneren.

De VPCO kent een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Elk jaar wordt er voor alle leden een Algemene LedenVergadering (ALV) gehouden. De notulen van de  ALV van juni 2021 vindt u hier.

Onze scholen