VPCO Hasselt

Communiqué Stichting VPCO Hasselt

Vanuit de Raad van Toezicht bijgaand communiqué. Klik hier om deze te lezen.

Algemene Ledenvergadering 26 september 2023

Geachte leden. Per post bent u uitgenodigd voor onze Algemene Ledenvergadering op 26 september 2023 in Het Anker in Hasselt. Hieronder vindt u deze uitnodiging nog een keer. Daarnaast zijn alle bijlagen ook beschikbaar in een groter lettertype.

Oproeping en agenda - ALV 26 september 2023
Bijlage 1 - Motivatie - ALV 26 september 2023 - GL
Bijlage 2 - Concept statuten - ALV 26 september 2023 - GL
Bijlage 3 - Verzoekschrift ALV - ALV 26 september 2023 - GL
Bijlage 4 - Notulen ALV 170723 - ALV 26 september 2023 - GL

--------

Algemene Ledenvergadering 5 september 2023

Geachte leden. Per post bent u uitgenodigd voor onze Algemene Ledenvergadering op 5 september 2023 in Het Anker in Hasselt. Hieronder vindt u deze uitnodiging nog een keer. Daarnaast zijn alle bijlagen ook beschikbaar in een groter lettertype.

Oproeping en agenda - ALV 5 september 2023
Bijlage 1 - Motivatie - ALV 5 september 2023 - GL
Bijlage 2 - Concept statuten - ALV 5 september 2023 - GL
Bijlage 3 - Verzoekschrift ALV - ALV 5 september 2023 - GL
Bijlage 4 - Notulen ALV 170723 - ALV 5 september 2023 - GL

--------

Algemene Ledenvergadering 17 juli 2023

Geachte leden. Per post bent u uitgenodigd voor onze Algemene Ledenvergadering op 17 juli 2023 in Het Anker in Hasselt. Hieronder vindt u deze uitnodiging nog een keer. Daarnaast zijn alle bijlagen ook beschikbaar in een groter lettertype.

Oproeping en agenda - ALV 17 juli 2023
Bijlage 1 - Motivatie - ALV 17 juli 2023 - GL
Bijlage 2 - Concept statuten - ALV 17 juli 2023 - GL
Bijlage 3 - Notulen ALV 281122 - ALV 17 juli 2023 - GL


VPCO Hasselt

De Vereniging  voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) te Hasselt is op 1 augustus 2002 van start gegaan door een fusie van de afzondelijke schoolbesturen van CBS Het Anker, CBS De Driemaster, CBS Prins Willem-Alexander en de toenmalige school Weid Mijne Lammeren (nu CBS Mastenbroek, een nevenvestiging van CBS De Driemaster). De zelfstandige scholen bevinden zich in Hasselt en de nevenvestiging in Mastenbroek.

De VPCO heeft zich sinds haar oprichting ten doel gesteld om, met alle middelen die ons ten dienste te staan, een optimaal school-, leef- en leerklimaat te scheppen. Een klimaat waarin wij een Bijbelse opdracht hebben te vervullen en waarin kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel staat. Waarin leerlingen alle kansen krijgen hun eigen gaven en mogelijkheden te ontplooien zodat ze later in de maatschappij goed kunnen functioneren.

De VPCO kent een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Elk jaar wordt er voor alle leden een Algemene LedenVergadering (ALV) gehouden. De notulen van de  ALV van juni 2021 vindt u hier.

Onze scholen